Haberler ve Duyurular

Esri Genç Bilginler 2017 Yarışması Proje Detayları Yayınlandı.

8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Genç Bilginler Yarışması jüri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, "İnsansız Hava Aracı Verileri Kullanılarak Bina Çatılarının Fotovoltaik Potansiyellerin CBS Tabanlı Değerlendirilmesi" başlıklı projesiyle, Balca Ağaçsapan birinci olurken, finalistlerden Osman Han, "Beykoz İlçesi Özelinde Optimum Bisiklet Yolu Güzergahı-Akıllı Rota" projesiyle ve Bura Adem ATASOY da "Emlak Envanteri Konumsal Veritabanı Tasarımı ve Bilgi Sistemi" projeleriyle Jüri tarafından takdire layık görülmüşlerdir

30/05/2017

1. İnsansız Hava Aracı Verileri Kullanılarak Bina Çatılarının Fotovoltaik Potansiyellerinin CBS Tabanlı Değerlendirilmesi / Balca AĞAÇSAPAN

Projenin amacı insansız hava aracıyla (İHA) Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsüne ait yüksek çözünürlüklü sayısal yüzey modeli (DSM) ve ortofoto görüntü üretilerek coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi İki Eylül yerleşkesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bina çatılarının fotovoltaik enerji potansiyelinin belirlenmesi ve çatılardan hangilerinin öncelikli olarak fotovoltaik panel koyulması için uygun olduğunun tespit edilmesidir. İnsansız hava aracı ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntü ve sayısal yükseklik verisi ile çalışma alanında bulunan bina çatılarının her cephesi hassas bir şekilde tanımlanabilmiştir. Elde edilen veriler CBS ortamında analiz edilerek fotovoltaik panel kurulumu için uygun cepheler tanımlanmış ve her cephenin yıllık solar enerji potansiyeli bulunmuştur. Elde edilen veriler kullanılarak uygun cephelere fotovoltaik panel kurulması halinde yılda yaklaşık olarak ne kadar elektrik üretilebileceği ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanacağı hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler çalışma alanında bulunan mevcut fotovoltaik enerji sistemlerinin ürettiği enerji miktarı ile karşılaştırılmıştır.

Bu çalışma ile kentlerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin bir bölümünün fotovoltaik panellerin bina çatılarına koyulmasıyla sağlanabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada İHA ile elde edilen yüksek çözünürlüklü veri ile CBS platformunda bina çatılarının sahip olduğu solar radyasyon değerlerinin tespit edilebileceği, çatılarda uygun cephelerin tanımlanabileceği ve böylece kentlerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin PV paneller ile sağlanıp sağlanamayacağı kararına erişilebileceği göstermiştir. Sonuç olarak, doğal kaynakların tüketilmesiyle ortaya çıkan problemlerin insansız hava aracı ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinden yararlanarak çözülebileceği ortaya koyulmuştur.

2. Beykoz İlçesi Özelinde Optimum Bisiklet Yolu Güzergahı - Akıllı Rota / Osman HAN

Yapılan projede bisiklet kullanımı için yetersiz alanlar, çevre ve gürültü kirliliği, trafik yoğunluğu ve sosyal bilinçsizlik gibi problemler için çözüm üretilmeye çalışılmıştır.  Projede kullanıcı memnuniyeti başta olmak üzere farkındalık yaratmak, yenilik ve ortak bir platform oluşturmak için fırsat yaratmak gibi noktalara odaklanılmıştır. Yapılan proje çalışması ile birlikte İstanbul gibi aşırı kalabalık ve trafik yoğunluğuna sahip kentlerde, bisiklet kullanımı ile ne tür problemlerin üstesinden gelineceği ortaya konulmuştur.

Sosyal medya verileri, trafik verileri, arazi eğimi gibi faktörler bir arada değerlendirilerek, kullanıcıya en uygun çıktılar sunulmakla birlikte, yetkili idareler için ise en uygun bisiklet projesi için yol çizilmiştir. Yapılacak mobil uygulama vasıtası ile bisiklet kullanıcılarının birbirleri ile iletişim kurma düşüncesi, gelecekte yeni oluşacak problemlere yönelik ortak bir platform kurma fırsatı sunulacağı öngörülmektedir.

3. Emlak Envanteri Konumsal Veritabanı Tasarımı ve Bilgi Sistemi Projesi / Bura Adem ATASOY

Ülkemizde emlak vergisi değerinin belirlenmesi ve bu verginin tahsilatı sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kontrol mekanizmalarının yetersiz olması nedeni ile vergi kaçaklığının önüne tam anlamıyla geçilememekte ve bu sebepten dolayı devlet için önemli oranda ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojilerinden yararlanılarak bu ekonomik kaybın oluşturacağı olumsuz etkileri en az seviyeye indirmek mümkündür.

Emlak Envanterleri Konumsal Veritabanı ve Bilgi Sistemi Projesi için pilot bölge olarak belirlenen Giresun ili Görele ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde bulunan 57 binanın, 455 bağımsız bölümün ve 96 ticari işyerinin verileri kullanılmıştır. Oluşturulan sistemde grafik veri üzerinden cadde, sokak, bina, bağımsız bölüm ve ticari işyeri bazındaki sorgulamalar ile emlak vergisi üzerinde yaşanan kayıp tespit edilebilmektedir. Bu denetim sayesinde mevcut vergi tahsilatındaki kaybın asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.